Біздің құндылығымыз:

Біздің құндылықтарымыз орталық қызметкерлерінің білімі мен тәжирибесін пациенттің пайдасына жауапкершілікпен бағыттай отырып, адалдық пен мейірімділік принциптерін ұстану арқылы оңалту орталығының қызметін жақсарту